Sapienstravel

Dinamitzem destinacions i agents
de forma innovadora i sostenible

Dinamitzem destinacions i agents

de forma innovadora i sostenible

DESENVOLUPANT INTEL·LIGÈNCIA TURÍSTICA

Som especialistes en consultoria aplicada a la innovació i la gestió sostenible de les destinacions. Creació, promoció i comercialització de productes turístics.

Dissenyem propostes i solucions basades en les 4D i les 4S.

Basades en les 4 D

Desconcentració

Desestacionalització

Diversificació

Augment de la Despesa

Basades en les 4 S

Segur

Saludable

Sostenible

Singular

El sector turístic està immers avui en plena transformació en vers la sostenibilitat mediambiental, econòmica, social i territorial, i en la digitalització de l’oferta. També en la necessitat d’adaptació a la nova forma de viatjar provocada pels esdeveniments.

Com a conseqüència d’aquesta manera d’interpretar el turisme, desenvolupem una oferta turística sostenible, de qualitat, segura, amb valor afegit i adaptada a les noves tecnologies.

Per Viure i no per
Veure

Sapienstravel veu el turisme com una acció, no de voler veure coses noves per escapar de la nostra vida, sinó de viure coses noves per a què la vida no se’ns escapi.

Perquè el paradigma del turisme ha canviat i és necessari enfocar-se a la demanda dels clients, els quals cada cop més, volen experimentar com a locals, sentir-se més viatgers i menys turistes. Un viatge emocional, sensitiu i estimulant per la cultura del vi, les terres i les persones que ho fan possible.

Creiem en un model de turisme que no depreda el territori i enriqueix tant a la societat d’acollida com als viatgers, donant la possibilitat al sector primari d’obrir-se a una nova via de negoci. Treballem en xarxa per donar suport a emprenedors, empreses i entitats públiques i privades.

Apostem per l’enoturisme com l'oferta de descobriment a fons del territori, la personalitat, el paisatge, la tradició, la història, la cultura, la gastronomia i la gent del nostre país.

Som un equip amb més de 20 anys d’experiència. Ens apassiona descobrir el nostre país, la seva cultura del vi i ens inspira per emocionar-vos. 

Aportem una visió realista orientada a la rendibilitat dels projectes i oferim experiència en processos de contractació i gestió de projectes amb administracions, institucions i empreses.

Si vols anar ràpid, camina sol.
Si vols arribar lluny, vés en companyia.

Per què treballar amb nosaltres?